🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Lễ Tuần Thánh Và Phục Sinh Giáo phận Sài Gòn Năm 2023

Lịch Lễ Tuần Thánh Và Phục Sinh Giáo phận Sài Gòn Năm 2023

Dưới đây là thông tin lịch lễ Phục sinh năm 2023 của Giáo phận Sài Gòn chia theo từng khu vực cho bạn theo dõi:

Khu vực quận 1, quận 2

STT

Nhà thờ

Thứ Năm tuần thánh (6/4)

Thứ Sáu tuần thánh (7/4)

Thứ Bảy vọng Phục sinh (8/4)

Chúa Nhật Phục sinh (9/4)

1

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

8h30, 17h30

16h

20h

5h30, 8h, 9h30, 16h, 17h30, 19h

2

Nhà thờ Huyện Sỹ

8h30, 19h30

17h30 - 19h

19h, 21h30

5h, 6h30, 8h, 9h30, 16h30, 18h, 19h30

3

Nhà thờ Mạc Ty Nho

17h30

16h45, 17h30, 19h - 22h

20h

7h, 8h30, 10h, 17h30

4

Nhà thờ Cầu Kho

17h, 19h

18h, 20h

18h, 20h

5h, 7h, 17h, 18h

5

Nhà thờ Thiên Thần

18h

18h

20h

7h, 10h30, 18h

6

Nhà thờ Thánh Gia

17h30, 18h30, 19h

17h30, 19h30

19h, 21h30

6h, 8h, 17h, 19h

7

Nhà thờ  Thánh Phan-xi-cô Đa Kao

5h, 17h30, 19h15

5h, 17h30, 19h

5h, 19h

6h30, 8h, 17h

Khu vực Quận 3, Quận 5

STT

Nhà thờ

Thứ Năm tuần thánh (6/4)

Thứ Sáu tuần thánh (7/4)

Thứ Bảy vọng Phục sinh (8/4)

Chúa Nhật Phục sinh (9/4)

1

Nhà thờ Kỳ Đồng

18h, 20h

18h, 20h

18h, 21h

6h30, 8h, 10h, 15h30, 17h, 18h30, 20h

2

Nhà thờ Tân Định

5h, 17h30, 19h30

5h, 16h30, 17h30, 20h

5h, 18h, 20h30

6h15, 7h30, 9h, 16h, 17h30, 19h

3

Nhà thờ Mai Khôi

17h, 19h, 20h30

17h30, 19h30

16h, 17h30, 19h30, 21h

5h30, 7h, 8h30, 16h30, 17h30, 19h

4

Nhà thờ An Phú

18h, 20h

6h-14h30, 15h, 18h

7h-16h, 18h, 21h

6h, 8h, 17h30 

5

Nhà thờ Bàn Cờ

6h, 8h, 18h, 19h30, 20h30 - 21h20, 21h25 - 22h30

6h, 15h, 18h, 20h

6h, 18h, 20h

6h, 7h30, 16h30, 18h

6

Nhà thờ Jeanne d’Arc 

4h30, 5h, 17h30, 19h

4h30, 5h, 15h, 17h30, 19h

4h30, 5h, 18h, 20h30

5h, 7h, 9h, 16h, 18h

7

Nhà thờ Vườn Chuối 

17h30, 18h45

15h, 17h30

18h30, 20h30

6h, 8h, 15h30, 17h30

8

Nhà thờ Vườn Xoài

17h30, 19h

12h, 17h30, 19h

18h, 20h

5h, 6h30, 8h, 16h, 17h30, 19h

9

Nhà thờ Chợ Quán

5h, 17h30

5h, 17h30

5h, 18h-20h

6h30, 8h, 16h30, 18h

Khu vực quận 4, quận 7, quận 8, Nhà Bè, Bình Chánh

STT

Nhà thờ

Thứ Năm tuần thánh (6/4)

Thứ Sáu tuần thánh (7/4)

Thứ Bảy vọng Phục sinh (8/4)

Chúa Nhật Phục sinh (9/4)

1

Nhà thờ Xóm Chiếu

18h, 20h

18h, 19h30

18h, 20h30

4h45, 6h, 7h30, 16h, 17h30, 19h

2

Nhà thờ Mẫu Tâm

18h30, 20h30

18h30, 20h30

18h30, 21h

5h15, 18h

3

Nhà thờ Thuận Phát

18h, 20h, 21h30

15h, 18h, 20h

18h, 21h

5h30, 7h45, 17h, 19h

4

Nhà thờ Tắc Rỗi

8h30, 18h30

7h-16h, 17h30, 18h30

7h-11h, 13h30, 18h, 20h30

6h, 8h30, 19h

5

Nhà thờ Bình Chánh

5h30, 18h

5h30, 16h30, 17h15, 18h

5h30, 19h

5h30, 7h30, 16h, 18h, 19h30

6

Nhà thờ Phú Xuân

18h

18h

18h

7h, 9h, 16h, 17h30

Khu vực Quận 10, Quận 11

STT

Nhà thờ

Thứ Năm tuần thánh (6/4)

Thứ Sáu tuần thánh (7/4)

Thứ Bảy vọng Phục sinh (8/4)

Chúa Nhật Phục sinh (9/4)

1

Nhà thờ Đồng Tiến

17h30, 19h

16h30, 18h

17h30, 20h

6h, 7h30, 17h, 18h30

2

Nhà thờ Bắc Hà

16h30, 18h, 19h30

15h, 17h, 19h

17h, 19h, 21h

5h, 6h30, 8h, 15h, 16h30, 18h

3

Nhà thờ Thăng Long

18h, 19h30

18h

18h, 21h

7h30, 17h30

4

Nhà thờ Hòa Hưng

17h30, 19h

17h, 19h30

8h30, 21h

6h, 7h30, 17h30

Khu vực Quận 12, Gò Vấp, Hóc Môn

STT

Nhà thờ

Thứ Năm tuần thánh (6/4)

Thứ Sáu tuần thánh (7/4)

Thứ Bảy vọng Phục sinh (8/4)

Chúa Nhật Phục sinh (9/4)

1

Nhà thờ Hạnh Thông Tây

4h45, 17h30, 19h

4h45, 15h, 17h30, 19h

4h45, 18h, 20h

5h, 7h30, 9h30, 16h, 17h30, 19h

2

Nhà thờ Xóm Thuốc

18h, 19h30

15h, 18h, 20h

6h-11h, 18h, 20h30

5h, 7h30, 16h30, 18h, 19h30

3

Nhà thờ lam Sơn

17h, 19h

16h, 17h30, 20h

20h

4h30, 6h30, 16h30

4

Nhà thờ Tân Hiệp

8h, 16h, 18h

10h, 15h, 16h, 18h

18h30, 20h30

5h, 7h30, 16h, 17h30, 19h

5

Nhà thờ Hòa Bình

17h15, 18h

18h

16h

5h, 6h30, 8h15, 17h45

6

Nhà thờ Tân Đông

17h, 19h

17h, 19h

18h, 21h

15h30, 16h45

7

Nhà thờ Chợ Cầu

17h45, 19h30

5h, 15h, 17h, 19h, 20h30

18h30, 21h30

5h, 7h, 16h, 18h

8

Nhà thờ Hóc Môn

17h30

17h30

18h, 20h15

5h30, 8h30, 16h, 17h10, 19h

9

Nhà thờ Mân Côi

18h, 20h

17h45

16h, 18h, 21h

5h, 7h, 8h30, 15h30, 17h45

10

Nhà thờ Đông Quang

18h, 20h

17h, 18h30

18h, 20h30

5h30, 15h, 17h, 19h

Khu vực Quận Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân

STT

Nhà thờ

Thứ Năm tuần thánh (6/4)

Thứ Sáu tuần thánh (7/4)

Thứ Bảy vọng Phục sinh (8/4)

Chúa Nhật Phục sinh (9/4)

1

Nhà thờ Ba Chuông

18h30, 20h

18h30, 20h

18h30, 21h

5h, 6h15, 7h30, 9h, 10h30, 16h, 17h30, 19h

2

Nhà thờ Tân Phú

16h, 18h, 20h

16h30, 18h

18h, 21h

5h30, 7h30, 9h30, 15h, 16h, 17h30, 19h30

3

Nhà thờ Phú Trung

8h, 17h30

15h, 17h30, 19h30, 20h30

21h

5h, 7h, 16h30, 18h

4

Nhà thờ Gò Mây

17h, 18h30

17h, 19h

17h, 19h, 21h

4h30, 6h, 7h30, 9h, 15h, 16h30, 18h, 19h30

5

Nhà thờ Tân Việt

17h, 18h30

17h30

18h, 21h

5h, 6h, 7h30, 9h30, 16h25, 16h30, 17h, 18h30

6

Nhà thờ Nghĩa Hoà

17h30, 18h30-23h

17h30

19h, 21h

6h, 7h30, 16h30

7

Nhà thờ An Lạc

17h, 18h30

17h, 18h30

18h30, 21h

6h, 7h30, 16h, 17h15

8

Nhà thờ Phú Hòa

17h30, 19h

17h00

20h

5h30, 7h30, 17h

9

Nhà thờ Tân Thành

18h, 20h

17h, 17h50

18h, 20h

5h, 7h30, 15h, 17h, 19h

Khu vực Quận Bình Thạnh

STT

Nhà thờ

Thứ Năm tuần thánh (6/4)

Thứ Sáu tuần thánh (7/4)

Thứ Bảy vọng Phục sinh (8/4)

Chúa Nhật Phục sinh (9/4)

1

Nhà thờ Thanh Đa

16h, 17h30, 19h

15h, 17h, 18h30

18h30, 21h

5h30, 8h, 15h, 16h30, 18h30

2

Nhà thờ Thị Nghè

16h, 18h, 20h

16h, 18h, 20h

17h, 19h, 21h

5h, 6h30, 8h, 15h, 16h30, 18h, 19h30

3

Nhà thờ Hàng Xanh

18h, 20h30

16h30, 18h

18h, 21h

6h, 7h45, 15h, 16h30, 18h

4

Nhà thờ Bình Lợi

17h, 19h

17h30, 20h

17h30, 20h

5h, 7h, 17h, 19h

5

Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm

18h

18h

17h, 20h

5h, 6h30, 8h, 15h, 17h45

Khu vực TP Thủ Đức

STT

Nhà thờ

Thứ Năm tuần thánh (6/4)

Thứ Sáu tuần thánh (7/4)

Thứ Bảy vọng Phục sinh (8/4)

Chúa Nhật Phục sinh (9/4)

1

Nhà thờ Fatima Bình Triệu

17h, 19h

17h, 18h

18h, 21h

5h, 7h30, 15h, 17h, 19h

2

Nhà thờ Thủ Đức

18h, 20h30

17h, 18h, 20h30

18h10, 21h

5h, 6h30, 8h15, 15h, 17h, 19h

3

Nhà thờ Bình Chiểu

17h30, 19h

17h30

16h30

5h, 7h, 17h, 19h

4

Nhà thờ Hiển Linh

18h

15h, 18h

19h

6h, 8h, 15h, 18h

6

Nhà thờ Inhaxio

18h, 19h

15h, 18h

20h

6h30, 16h, 18h


Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo